Vi har Sveriges bästa priser på granitsten!

Fraktvillkor & Leveranser

Utleverans från vårt lager:

Som kund till oss på stengrossen.se kan Ni alltid välja att hämta Era produkter själva på vårt lager i Vänersborg. Er beställning lägger Ni som vanligt på Webshopen och vid kassan (1. VÄLJ FRAKTSÄTT) väljer Ni fliken "HÄMTA PÅ VÅRT LAGER".

Vid ankomst till DB Schenker i Vänersborg tar Ni kontakt med "Kundservice" och uppger Ert namn. Därefter hjälper personalen att lasta Era produkter och Ni får också skriva på en fraktsedel där Ni bekräftar varuutlämningen. Eventuella skador på emballage och produkter måste Ni påpeka vid upphämtningen.

Inga extra avgifter tillkommer när Ni hämtar själva på vårt lager.

Transport / Leverans

Vi transporterar med DB Schenker och fakturerar kunden kostnaden till självkostnadspris. Inga avgifter för pallar eller övrigt emballage tillkommer.

Transport av stenprodukter kan ombesörjas av oss på nedan angivna villkor:

Våra transporter sker oftast med stora bilar och det är därför viktigt att vi vet att lastbilen kan komma fram på din gata eller väg. Godset lossas med bakgavellift och handtruck på asfalterad eller stenlagd yta vid angiven adress. Godset ställs av vid bilen och flyttas ej vidare av chauffören.

Skall lossning ske på villainfart avgör chauffören om detta är möjligt. Ges ej annan anvisning för lossning på plats, lossas godset på den plats som chauffören anser vara mest lämpligt. Transportören kan leverera och lossa med bakgavellift upp till 6 ton (6 pallar á 1000 kg). Om leveransen överstiger 6 ton skall mottagaren tillhandahålla erforderliga hjälpmedel samt stå för bemanningen av dessa hjälpmedel. Om kunden accepterar kan vi leverera Era produkter vid ett flertal tillfällen (6 ton per leveranstillfälle).

Lossning utförs av bilens chaufför, upp till 6 ton, och mottagaren skall lämna erforderligt biträde. Kan mottagaren inte lämna det biträde som basåtagandet förutsätter och erfordras kan det uttagas en tilläggsavgift för extra personal eller andra tekniska hjälpmedel.

Mottagaren måste vara anträffbar per telefon under normal arbetstid, vardagar kl 07.00 - 16.00. Om så inte är fallet lämnar vi två olika alternativ:

1. Sändningen kan hämtas på DB Schenkers terminal vid överenskommen tidpunkt.

2. Sändning körs ut mot extra debitering efter överenskommelse med mottagaren.

Sändningen skall kvitteras av mottagaren vid leverans. Skada, minskning eller förlust som är synlig skall anmälas vid godsets mottagande och antecknas i det kvitterade exemplaret av transportdokumentet eller annan handling. Mottagaren av en sändning är skyldig att i omedelbar anslutning till mottagandet kontrollera om varan har en ev emballaget dold skada.

Extra debitering kan faktureras mottagaren om lossningstiden blir utdragen. De tider som inkluderas i transportpriserna för respektive viktintervall framgår enligt nedan:

Vikt i kg:

0 - 999                             = 20 min

1000 - 4 999                     = 30 min

5000 - 20 999                   = 45 min

21 000 - fullastad bil          = 60 min

Då lossning överskrider tidsfristen som orsakats av mottagaren uttas en tilläggsavgift om 430 kr för den första 30-minuters perioden, därefter 575 kr per påbörjad 30-minuters period.

Gods som inte kan levereras returneras till avsändaren efter överenskommelse, denna fraktkostnad debiteras beställaren.

DB Schenker skall vara befriat från skyldighet att fullfölja uppdrag om DB Schenker hindras av omständigheter, varöver DB Schenker inte kunnat råda och rimligen inte kunnat förutse. DB Schenker skall genast infomera uppdragsgivaren när sådan omständighet inträffar respektive upphör.

Begäran om särskild framkomsttid skall vara skriftligt bekräftad för att äga giltighet (tidslöfte). Transporter enligt DB Schenkers Turlista är inte att betrakta som transporter med tidslöfte enligt NSAB 2000. Önskas transport med särskilt tidslöfte - vänligen kontakta Kundtjänst för offert.

DB Schenker äger rätten att ändra sina Transportvillkor hela tiden och därför kan vår ovanstående information vara felaktig. Vi reserverar oss mot detta - ovanstående villkor samt priser skall ses som rådgivande och vi hänvisar till nedanstående länk för aktuella "Transportvillkor för landbaserade transporter inom Europa.

http://www.schenker.se/servlet/se.ementor.econgero.servlet.presentation.Main?data.node.id=29246&data.language.id=1&request.page_template.show_logo=1